Công Ty TNHH TM DV Xây Dựng Trần Việt

Tel: +84 28 3785 3424

89 Đường số 2, Khu dân cư Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh, Việt nam.

Email: travico@ymail.com

travico.com.vn