Hồ bơi Nguyễn Tri Phuong

.

Kết cấu - Hoàn thiện

Đã hoàn thành

Số 27 đường Đồng Nai – c/x Bắc Hải - Phường 15 - Quận 10