Khách sạn Renaissance 1997 - 1999

1 tầng hầng và 21 lầu

27000

Kết cấu - Hoàn thiện

Đã hoàn thành

8- 15 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh