Khách sạn Saigon Prince 1993 - 1994

1 tầng hầm 14 tầng lầu

Kết cấu - Hoàn thiện

Đã hoàn thành

63 Nguyễn Huệ, Quận 1 - Hồ Chí Minh