Dự án 2200 căn Thủ Thiêm 2013 - 2015

1 tầng hầm và 2 khối nhà 25 tầng và 15 tầng

Công ty THHH xây dựng - thương mại Thuận Việt

Thi công kết cấu hầm và phần thân

Đã hoàn thành

quận 2