Bảo Minh EZ LAND 2017 - 2018

2 tháp cao 18 tầng

Công ty THHH Bảo Minh

Thi công kết cấu trệt đến mái

Đã hoàn thành

Đường Số 11, Bình Trưng Đông, Quận 9