Công Trình Gateway Thảo Điền 2016 - 2017

1 tầng hầm, khối đế và 4 tháp

Công ty cổ phần bất động sản Sơn Kim (Sơn Kim land)

Thi công kết cấu tháp A cao 42 tầng

Đã hoàn thành

2 Lê Thước, Thảo Điền, Quận 2