Tòa Nhà Tài Chính Bitexco 2001 - 2002

21 tầng

Bitexco

7357

Kết cấu - Hoàn thiện

Đã hoàn thành

2 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh