Sài Gòn Centre 1995 - 1997

3 tầng hầm và 25 tầng lầu

Công Ty TNHH Keppel Land Watco

39000 m2

Kết cấu - Hoàn thiện

Đã hoàn thành

65 Lê Lợi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh