Tòa Nhà Fideco 2005 - 2006

2 tầng hầm và 20 tầng lầu

Công ty Cổ Phần Fideco

12000 m2

Kết cấu - Hoàn thiện

Đã hoàn thành

81-85 Hàm Nghi, Quận 1, Tp, Hồ Chí Minh