Tòa Nhà Centec 2007 - 2009

23 tầng

35000

Kết cấu - Hoàn thiện

Đã hoàn thành

72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh